Panona Tours » Szövegek » Látnivalók » Az eszéki iskolából a világhírnév felé

Az eszéki iskolából a világhírnév felé

Kategória: Látnivalók | Dátum: 25.06.2014.

MILUTIN MILANKOVIĆ

Milutin Milanković 1879-ben született Dályán, Eszék közelében. Tudományos területen jól ismert az ú.n. "Milanković ciklus", mely szerint a jégkorszak a Föld csillagászati mozgásával magyarázható. Milanković munkáinak fontos szerepük van a paleoklimatológiában és az éghajlat-változási modellek felállításában. Érdekes, ahogy az egész tézisét kidolgozta. A ciklusokról végzett alapvető számításokat ceruzával jegyezte fel egy kis füzetbe. Még az első világháborúban, katonaként is jegyzetelt a lövészárokban.

Milanković eszéki kapcsolata középfokú oktatásának éveire tehető, amikor is a Dráva mentén befejezte a gimnáziumot. Dályában, a szülőházában tudományos-kulturális központot hoztak létre munkásságának emlékére. Egy körülbelül 15 méteres fekete fenyő díszíti az udvart, amit akkor ültettek, amikor Milanković megszületett.

Milutin Milanković sikeresen próbálkozott az írással is. Műve az "Emlékek, tapasztalatok, tudás", mely lírai hangvételű megemlékezés a szülői házról, Dályáról és környezetéről.

LAVOSLAV RUŽIČKA

Az első horvát Nobel-díjas Lavoslav Ružička volt. Kézműves családban született 1887-ben Vukováron. Négyéves korától Eszéken élt, ahol befejezte az általános iskolát és a klasszikus gimnáziumot.

A diploma megszerzése után úgy döntött, hogy tanulmányozza a művészetet. Életútja a németországi Karlsruhe-i műszaki főiskoláig vezetett, ahol befejezte kémia tanulmányait és szerves kémiából doktori címet szerzett. Teljesen a kémiának szentelte az életét. Már 1910-ben Svájcba költözött, ahol asszisztens lett, majd a Szövetségi Technológiai Intézet (ETH) professzora Zürichben.

Kémiából leginkább a növényi természetes vegyületek érdekelték. Elemzésével felhívta a kémikusok figyelmét. Miután sikeresen szintetizálta a nemi hormonokat (tesztoszteron, androszteron), a szerves kémiai laboratórium vezetője lett. 1939-ben kémiai Nobel-díjjal tűntették ki. Néhány évvel a második világháború alatt, amikor Zürichben volt asszisztens, már tapasztalt kémikus volt, hasonlóan, mint Eszéken Vladimir Prelog.

A Nobel-díj elnyerése mellett Lavoslav Ružička nyolc tiszteletbeli doktori cím tulajdonosa is volt. A Nobel-díjat Ružička vukovári házában kialakított emlékmúzeumban őrzik.

Elemzésével felhívta a figyelmet a dalmát morzsika kivonat aktív összetevőire, melyek gyógyszeripari szempontból is érdekesek voltak.

VLADIMIR PRELOG

Vladimir Prelog 1906-ban született Szarajevóban. Szarajevói és zágrábi tartózkodása után a gimnáziumot Eszéken fejezte be. Eszéken találkozott először a kémiával, amely meghatározta az egész további életét. Eszéken írta meg az első tudományos kutatását.

Prágában fejezte be kémia tanulmányait. 1828-ban a Műszaki Fősikolán diplomázott, majd egy évvel később ledoktorált. Zágrábban 1934-1941 közötti időszakban szerves kémiát tanított a Mérnöki Kar kémia tanszékén. Majd 1941-ben Lavoslav Ružič meghívására Svájcban tanított szerves kémiát.

Zürichben a Szövetségi Technológiai Intézet professzora, majd a kémia tanszék vezetője lett Ružič nyugdíjazását követően. Fő kutatása a molekula térszerkezete, a szerves vegyületek sztereokémiája volt. 1975-ben Nóbel-díjat kapott. Nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy szintetizálják a szteroidok, klinin, sztrichnin, egyéb alkaloidok és számos más vegyület szerkezetét. Tiszteletbeli doktora volt számos európai egyetemnek, tiszteletbeli polgára lett Szarajevónak, Zágrábnak és Eszéknek. 1998-ban, Zürichben halt meg. Urnáját áthelyezték Zágrábba, az Akadémia sírjában került örök nyugalomra.

JOSIP JURAJ STROSSMAYER

Josip Juraj Strossmayer, a neves teológus, politikus, kulturális munkás, író, és minden bizonnyal egyike a legfontosabb és legbefolyásosabb horvát személyiségeknek a 19. században. 1818. február 4-én született Eszéken. Tanulmányait szülővárosában kezdte, a középiskolát is itt fejezte be. 1849-ben nevezték ki Đakovo püspökévé. Strossmayer püspök hatalmas birtokot örökölt Đakovo egyházmegyében, melyet mecénás célokra használt az oktatási szektorban és kulturális területeken. A đakovoi katedrális és a Zágrábi Akadémia felépítéséhez is hozzájárult. Segítette a horvát iskolák, könyvtárak, olvasótermek munkáját, létrehozott egy munka szótárt a horvát-szlavón Akadémiai Kiadvány támogatásával. Javaslata nemzeti érdek volt. Ő volt a megalapítója a Központi Horvát Tudományos és Kultúrális Intézménynek.

1905. április 8-án halt meg Eszéken. Róla nevezték el az eszéki egyetemet és az egyik fő utcát is. A đakovoi tér a đakovoi székesegyház előtt szintén az ő nevét viseli. A téren áll a szobra, a következő utcában pedig a Strossmayer Múzeum.

Eszék városának bejáratánál, a Rondel Gimnázium előtt helyezkednek el a „nagyok“: Josip Juraj Strossmayer, Lavoslav Ružič és Vladimir Prelog.

SIGMUND ROMBERG

Sigmund Romberg ugyanabban az évben született, mint a Nobel-díjas Ružička. Sigmund Romberg, a zsidó-magyar származású zeneszerző ifjú korát Belišćén töltötte és Eszéken, ahol elvégezte a reálgimnáziumot. Magyarországi és ausztriai tanulmányai után az USA-ba ment, ahol musical és show zenét írt.

Maytime operett megírása után (1917), Romberg elküldte édesapjának a partitúrát Belišćere. Romberg édesapja Sigmund gyerekkori barátjával, Eliz Hlavacscal próbálta a Sweet heart...“ (Fehér orgona) valzert a Maytime operettből.

Rombergnek Hollywoodban volt egy 60 fős zenekara, akikkel a filmiparban dolgozott együtt. Beverly Hillsben egy kastélyban élt, ami ma már múzeum. Dalait Bryan Ferry, Barbara Streisand, Frank Sinatra adta elő. Deep in my heart (Mélyen a szívemben) című könyv Sigmund Romberg életéről szól, több helyen megemlítve Belišćét. Romberg tiszteletére Belišće zenés estéket szervez Romberg műveiből 1970-óta, Eszéken pedig 1995-óta Romberg ünnepségeket tartanak.