Panona Tours » Tekstovi » Priroda » Klasteri su pokretači rasta i inovativnosti

Klasteri su pokretači rasta i inovativnosti

Kategorija: Priroda | Datum: 22.07.2014.

Današnje se globalno gospodarstvo, između ostaloga, temelji na suradnji oko različitih zajedničkih interesa, odnosno temelji se na klasterima.

Klaster je suradnja tvrtki koje funkcioniraju unutar iste privredne grane, prostorno su blizu, ali svaka od njih zapravo funkcionira posve samostalno. Obično se radi o tvrtkama na tržištu, koje surađuju zbog dugoročnih interesa i svjesne su da im to umanjuje troškove poslovanja i poboljšava konkurentnost njihovih proizvoda i samih tvrtki.

Suradnja nije samo modni trend globalnoga gospodarstva današnjice, nego i nov i kreativan oblik udruživanja zbog uspjeha, a generiran je potrebom i jačanjem međunarodne konkurencije. Današnje tržište od svakog sudionika zahtijeva složenost i prilagodljivost, a upravo iz toga je razloga neophodno udruživanje organizacija koje su prije toga bile međusobni konkurenti.

Među regijama se zaoštrila konkurencijska borba. Regije se međusobno natječu u privlačenju i zadržavanju što većega broja gostiju, kako bi imale što veći udio u gospodarskim i društvenim blagodatima turizma. U ovoj konkurentnoj situaciji mogu opstati samo one regije koje su sposobne i inovativne, koje mogu ići u korak sa zahtjevnim sustavom današnjice.

Homogena tržišna cjelina

I akteri na turističkom tržištu izloženi su novim tržišnim zahtjevima i zakonitostima. Turističke usluge jedne regije mogu postati i o(p)stati konkurentne samo ako su sposobne postići i održati omjer cijene i vrijednosti sukladno tržišnim uvjetima. Pored toga, od presudnoga je značaja i da formirane cijene budu elastične i prilagođene, te da prate aktualne potrošačke zahtjeve.

Zamjetne su promjene i u pogledu presudnih uloga u turističkom životu regije. Prije su se organizacije uglavnom fokusirale samo na promidžbu i na izravni marketing, dok je danas njihov zadatak sve češće i organiziranje i razvitak turističkih organizacija regije u sustav i u mrežu. Nekoć su trebale pronaći metode pomoću kojih će najdjelotvornije prodavati svoje turističke usluge. Objavljivali su turistička glasila za skretanje pozornosti i privlačenje gostiju, dijelili promocijske letke, usluge predstavljali na sajmovima turizma i burzama. Danas je, međutim, najbitnije kako mogu postati inovativn(ij)i, kako mogu ponuditi tržišno atraktivnu i prihvatljivu ponudu, na koji način sustav usluga može funkcionirati produktivno, kako iz aktualne turističke ponude mogu sastaviti konkurentne kvalitetne proizvode namijenjene ciljanim skupinama i kako mogu formirati homogenu tržišnu cjelinu.

Da bi se stvorile jedinstvene turističke jedinice, tržišni akteri trebaju uvidjeti da udruživanje i zajednički nastup na tržištu i njima može donijeti značajne gospodarske prednosti. Upravo iz toga razloga udruživanje turističkih organizacija počinje na dnu piramide i na dobrovoljnim temeljima.

Najznačajniji razlozi i najučestaliji ciljevi udruživanja turističkih regija su:

  • stjecanje prevlasti na tržištu: prisutnost, pozicioniranje na tržištu;
  • odgovor na izazove tržišta: sve više rastućim i sve složenijim tržišnim zahtjevima na profesionalnoj razini može odgovoriti jedino potpuna suradnja;
  • trendovi: traži se kvaliteta i široka paleta ponuda;
  • položaj naselja i pružatelja usluga: skromni financijski okviri, formiranje i održavanje profesionalne ponude moguće je jedino udruživanjem;
  • uvjeti dobivanja potpora: regionalni planovi razvitka, sustavi natječaja.

Južnozadunavski ekoturistički klaster utemeljen je 2010. godine, a glavni mu je cilj bio da Gyeregyalog.hu započetu suradnju u udruzi pod nazivom “Udruživanje za aktivni ekoturizam Južnog Zadunavlja”, uz potporu na natječajima koje je raspisao DDOP, učini još uspješnijom i intenzivnijom. U okviru spomenutoga natječaja namjeravaju razviti brojne proizvode i usluge, koji izravno ili neizravno predstavljaju prednost za pružatelje ekoturističkih usluga u regiji Baranja.

Zajedničke aktivnosti klastera:

  • stvaranje regionalnoga sustava ekoturističkoga ocjenjivanja,
  • stvaranje regionalnoga sustava ekoturističkih dana i većih manifestacija,
  • otkrivanje i promidžba prakse Best practice,
  • uvođenje novih metoda u području ekološkoga odgoja (sastavljanje novoga obrazovnoga programa, izrada ekoloških društvenih igara, itd.),
  • zajednički nastup na sajmovima turizma, burzama, manifestacijama.

Južnozadunavski ekoturistički klaster svojim članovima želi pomagati novim i sveobuhvatnim znanjem, koje je opipljivo i primjenjiivo u poslovanju. Upravo iz toga se razloga redovito organiziraju tematski razgovori, a članovi klastera na raznim obukama i konferencijama mogu doći do vrlo korisnih informacija o održivom razvitku i aktualnim pitanjima na temu ekoturizma. Članovi po potrebi mogu dobiti pomoć i savjete za uvođenje sustava HACCP, mogu sudjelovati na inozemnim studijskim putovanjima, tijekom kojih mogu upoznati aktualne i istaknute oblike ekoturizma. U programu Dani ekoturizma svaki član može sudjelovati s najmanje jednim programom, a za organiziranje dobiva materijalnu i marketinšku potporu. Za članove je na više područja osigurana kako stručna, tako i materijalna pomoć.